Klubbens politikker 

-Et trygt miljø for børn og unge

PÆDOFILIPOLITIK


Lovgivningen kræver at foreninger indhenter børneattester ved nyansættelser af instruktører og andre med lederansvar overfor børn og unge under 15 år.

VBBK overholder naturligvis kravet om indhentelse af børneattester for de af vores trænere/ledere, med direkte tilknytning til spillere under 15 år i Det Centrale Kriminalregister. Kontrollen gennemføres ved alle nyansættelser af trænere mv., som er i direkte kontakt med børn under 15 år. I VBBK kræver vi ydermere ny attest hvert 2 år.

Ingen træner/leder med direkte tilknytning til børn under 15 år kan opnå ansættelse, såfremt de er anmeldt eller dømt i henhold til Straffelovens §§ 222 og 223.

Trænere/ledere med direkte tilknytning til børn under 15 år og som ikke giver skriftligt samtykke til at indhente oplysninger til bekendtgørelsens § 36 om indhentelse af børneattest kan ikke fortsætte deres virke i klubben.

Gennem denne kontrol i forbindelse med ansættelse vil vi beskytte vores medlemmer mod overgreb og via en åben og direkte dialog vil vi ligeledes forsøge at beskytte vores trænere og ledere mod uberettiget mistanke og beskyldninger.

Kontrol af trænere og ledere via Det Centrale Kriminalregister skal til gengæld ikke medvirke til at skabe falsk tryghed, idet registeret alene omfatter personer, som formelt er anmeldt eller dømt for pædofiliforhold. Sikringen mod pædofili sker også gennem en aktuel og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, som vi opfordrer alle til at bidrage til.

Konstateret overgreb
Hvis en træner, instruktør, bestyrelsesmedlem, forældre eller andre konstaterer, at et barn i foreningen har været udsat for et seksuelt overgreb fra en pædofil, kontakter man straks foreningens formand eller et bestyrelsesmedlem.

Formanden underretter forældrene til barnet eller børnene. Bestyrelsen følger DGIs vejledninger i tilfælde af konstateret overgreb www.dgi.dk/paedofili og vil såfremt nødvendigt søge rådgivning og juridisk hjælp hos DGI og/eller DIF.

ALKOHOLPOLITIK

I VBBK har vi forbud for indtagelse af alkohol for børn og unge, så længe de enten befinder sig på områder kontrolleret af VBBK eller i øvrigt foretager sig noget i VBBK-regi.

VBBK accepterer ikke, at personer over 18 år udviser beruselse så længe de opholder sig i områder, som VBBK kontrollerer eller i øvrigt foretager sig noget i VBBK-regi.

Dette gælder dog ikke arrangeret selskabelighed (f.eks. afslutningsfest), hvori der ikke deltager unge under 18 år.

I VBBK udskænkes og sælges ikke alkohol til kampe og andre arrangementer. Der kan ved af bestyrelsen udvalgte VBBK arrangementer (f.eks. 1. holds kampe og klubfest) arrangeres events, hvor der sælges øl og/eller vin. Salg og udskænkning sker kun af og til personer over 18 år.

I øvrigt opfordrer VBBK alle over 18 år til at fremstå som gode eksempler for de unge.

”RYGEPOLITIK”

Rygning og idræt hører ikke sammen. Derfor bakker VBBK op om DGIs kampagne ”Tobaksfrit idrætsliv”, hvor målsætningen er, at børn og unge skal have lov til at dyrke idræt i sunde, røg- snus- og nikotinfrie rammer.

VBBK tillader ikke, at unge under 18 år ryger eller bruger snus- og nikotinprodukter så længe de enten befinder sig på områder kontrolleret af VBBK eller i øvrigt foretager sig noget i VBBK-regi.

VBBK opfordrer i øvrigt personer over 18 år til at de fremstår som et godt eksempel for de unge.

Klubben overholder og respekterer naturligvis den gældende rygelovgivning og de af Furesø Kommune gældende rygeregler og -forbud.


POLITIK FOR OPFØRSEL TIL BØRNE- OG UNGDOMSKAMPE SAMT STÆVNER 

Som forælder/værge til spillere i VBBK forventes det, at man til enhver tid lever op til nedenstående retningslinjer. Det forventes ydermere, at man tager ansvar for at eventuelle medfølgende gæster overholder samme retningslinjer.

Forældre og andre med relation til VBBK-børne og ungespillere forventes:

  • - at acceptere trænerens dispositioner i kampsituationen. En dialog kan evt. tages efterfølgende under rolige forhold.
  • - IKKE at komme med nogen form for negative udfald mod hold eller enkeltspillere (modstander såvel som eget/egne).
  • - IKKE at komme med negative udfald mod kampens dommere
  • - IKKE at komme med negative udfald mod trænere (modstander såvel som egen)
  • - IKKE at komme med negative udfald mod dommerbord og/eller andre officials.

Desuden forventes det, at man generelt fremstår som gode eksempler for klubben unge medlemmerVBBK vil med ovenstående politikker skabe et trygt miljø for børn og unge. Vi vil samtidigt følge DBBFs opfordring om at agere proaktivt i forhold til uacceptabel adfærd og diskrimination til kampe i DBBF-regi og private klubturneringer. Dette for at sikre ”at vores sport forbliver en tryg og positiv oplevelse for alle involverede parter.”


Det er naturligvis bestyrelsens opgave at sanktionere i tilfælde af at disse politikker ikke overholdes.