Indmeldelse og kontingent

VBBK er som frivillig forening afhængig af vores medlemmers kontingentindbetalinger for at kunne opretholde vores aktiviteter

Indmeldelse

Man vil som ny spiller kunne prøvetræne i Værløse Basketball Klub i en måned. Ved første træning vil man blive bedt om at oprette sig som spiller på det relevante hold i Holdsport via denne hjemmeside (se herunder). Det er her al kommunikation foregår. Efter 30 dage vil man modtage en kontingentopkrævning.


Man kan oprette sig i Holdsport via hjemmesiden. Hvis man allerede er oprettet i Holdsport i en anden idrætsklub, kan man anvende sin eksisterende konto. Efter oprettelse vil man modtage en kontingentopkrævning, hvor man bedes angive sine kontooplysninger. Kontingentet trækkes herefter automatisk på dit betalingskort. Du vil modtage en e-mail ca. 3 dage før det halvårlige kontingent trækkes på dit betalingskort.


Husk fremover, at du selv skal vedligeholde dine oplysninger (ny adresse, telefonnummer, e-mail o.l.) i medlemssystemet ved at logge ind på din Holdsportsprofil.


Hvis der er spørgsmål til ovenstående, så skriv venligst til kasserer Michael Andersen via e-mail:  kasserervbbk@gmail.com


Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer på e-mail: kasserervbbk@gmail.com

  • Allerede indbetalt kontingent - refunderes ikke
  • Aktive medlemmer, der er i kontingentrestance, kan udelukkes fra at deltage i klubbens arrangementer, og de kan – efter der er afgivet varsel herom – ekskluderes af klubben.
  • Betales skyldigt kontingent ikke efter 1 måned kan der påregnes et administrationsgebyr.

Årligt kontingent

Gældende for sæson 2023/2024, vedtaget på Generalforsamling april 2023:


Micro U3:  1.580 kr.

Micro U5:  1.580 kr.

U7:  1.620 kr.

U9:  1.660 kr.

U11: 1.740 kr.

U13 :  3.160 kr.

U15:  3.400 kr

U17:  3.400 kr

U19:  3.500 kr.


Senior 2. div.  2.260 kr.

Senior 1. div.  2.260 kr.

Old boys : 2.260 kr.

Senior dame 2/Basketfitness:  2.080 kr.

Senior Herre 4: 2.080 kr.

Jump4Fun: 500 kr.

Passivt medlemskab: 400 kr. 


Kontingentet opkræves i to halvårlige rater, oktober og februar. Passivt medlemskab og Jump4Fun dog kun i én rate.


Er der brug for en speciel kontingentordning f.eks. kommuneaftale eller andet, så kontakt klubbens kasserer på e-mail: andersen.mich@yahoo.dkSidst opdateret: 27-04-2023

Holdsportoprettelse

Klik på følgende link for at oprette dig i Holdsport: Oprettelse Holdsport