Aftaler - sæson 2023/24

For følgende roller er der for sæsonen 2023/2024 indgået aftaler om omkostningsgodtgørelse eller løn: 


Alle roller refererer til Trænerudvalget eller Bestyrelsen. 


Listen vil blive opdateret løbende efterhånden som aftalerne træder i kraft eller udløber.