Medlemsskab og kontingent

VBBK er som frivillig forening afhængig af vores medlemmers kontingentindbetalinger for at kunne opretholde vores aktiviteter.

Indmeldelse

Man vil som ny spiller kunne prøvetræne i Værløse Basketball Klub i en måned. 

Ved første træning vil man blive bedt om at oprette sig som spiller på det relevante hold i Holdsport via denne hjemmeside (se. herunder). Det er her al kommunikation foregår.

Efter 30 dage vil man modtage en kontingentopkrævning.

Man kan oprette sig i Holdsport via hjemmesiden. Hvis man allerede er oprettet i Holdsport i en anden idrætsklub, kan man anvende sin eksisterende konto.

Efter oprettelse vil man modtage en kontingentopkrævning, hvor man bedes angive sine kontooplysninger.

Kontingentet trækkes herefter automatisk på dit betalingskort.

Du vil modtage en e-mail ca. 3 dage før det halvårlige kontingent trækkes på dit betalingskort.

Husk fremover, at du selv skal vedligeholde dine oplysninger (ny adresse, telefonnummer, e-mail o.l.) i medlemssystemet ved at logge ind på din Holdsportsprofil.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, så skriv venligst til kasserer Michael Andersen via e-mail:  andersen.mich@yahoo.dk

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer på e-mail: andersen.mich@yahoo.dk

  • Allerede indbetalt kontingent - refunderes ikke
  • Aktive medlemmer, der er i kontingentrestance, kan udelukkes fra at deltage i klubbens arrangementer, og de kan – efter der er afgivet varsel herom – ekskluderes af klubben.
  • Betales skyldigt kontingent ikke efter 1 måned kan der påregnes et administrationsgebyr.

Årligt kontingent

Gældende for sæson 2022/2023, vedtaget på Generalforsamling maj 2022:

Alle mikro- og miniårgange til og med U9:  1.540 kr.

U10 og U11: 1.540 kr.

U12, U13 U14:  3.160 kr.

U15, U16, U17, U18: 3.400 kr.

U19:  3.500 kr.
Senior turneringshold (pt. Old boys, Senior dame 1 div, Senior herrer 1 div,  Liga).: 2.260 kr.

Basketfitness: 2.080 kr.

Seniorhold udenf. turnering (pt. Herre 4): 1.600 kr.

Passivt medlemskab: 400 kr. 


Kontingentet opkræves i to halvårlige rater, oktober og februar. Passivt medlemskab dog kun i én rate i oktober.


Er der brug for en speciel kontingentordning f.eks. kommuneaftale eller andet, så kontakt klubbens kasserer på e-mail: andersen.mich@yahoo.dk
Sidst opdateret: 29-08-2022

Holdsportoprettelse