Medlemsskab og kontingent

VBBK er som frivillig forening afhængig af vores medlemmers kontingentindbetalinger for at kunne opretholde vores aktiviteter.

Indmeldelse

Man vil som ny spiller kunne prøvetræne i Værløse basketball Klub fire gange. Herefter vil man blive bedt om at oprettet sig som spiller på det relevante hold i Holdsport via denne hjemmeside (bl.a. herunder).

Herefter vil man modtage en kontingentopkrævning.

Man kan oprette sig i Holdsport via hjemmesiden. Hvis man allerede er oprettet i Holdsport kan man anvende sin eksisterende konto.

Efter oprettelse vil man modtage en kontingentopkrævning, hvor man bedes angive sine kontooplysninger.

Kontingentet trækkes herefter automatisk på dit Dankort slut september og primo februar.

Ved tilmelding, efter 15. november, og 15. april betales reduceret kontingent for indeværende periode (pt. 50%).

Du vil modtage en e-mail ca. 3 dage før det halvårlige kontingent trækkes på dit Dankort.

Husk fremover, at du selv skal vedligeholde dine oplysninger (ny adresse, telefonnummer, e-mail o.l.) i medlemssystemet ved at logge ind på din Holdsportsprofil.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, så skriv venligst til kasserer Michael Andersen via e-mail:  andersen.mich@yahoo.dk

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer på e-mail: andersen.mich@yahoo.dk

  • Allerede indbetalt kontingent - refunderes ikke
  • Aktive medlemmer, der er i kontingentrestance, kan udelukkes fra at deltage i klubbens arrangementer, og de kan – efter der er afgivet varsel herom – ekskluderes af klubben.
  • Betales skyldigt kontingent ikke efter 1 måned kan der påregnes et administrationsgebyr.

Årligt kontingent

Gældende for sæson 2019/2020

U4 -mix, U6 piger, U6 drenge, U8 piger, U8 drenge: 1160 kr.

U10 piger, U10 drenge: 1400 kr.

U11 piger, U11 drenge, U13 piger, U13 drenge: 2550 kr.

U15 piger, U15 drenge: 2770 kr.

U17 drenge, U19 drenge: 2850 kr.

Basketfitness: 1620 kr.

Old boys, Senior dame 2, Senior herre 3, Senior herre 4: 1780 kr.

Passivt medlemskab: 400 kr.

 

Holdsportoprettelse